Anna Kistner

Anna Kistner

Anknuten till Forskning

Om mig

2022 ST-läkare i Nuklear medicin, Medicinsk strålningsfysik och Nuklearmedicin, MDK, Karolinska Universitets sjukhuset. 

2022 Specialist i radiologi. 

2018 ST-läkare vid Medicinsk enhet Radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna anknuten till Medicinsk strålningsfysik och Nuklearmedicin

2017 Leg läkare

2012-14 Post Doc under Prof Ann Hellström, Sahlgrenska akademin

2010-12 Post Doc under Prof emeritus Kerstin Hall, Karolinska Institutet (50%)

2004 Doktorsexamen Karolinska Institutet, avhandling med titeln ”Born too small or too early; Effects on blood pressure, kidney function and retinal vascularization” vid Kvinnors och Barn Hälsa samt Njurmedicin KI/KS

Forskningsbeskrivning

I min forskning har jag studerat kohorter av prematurfödda och tillväxthämmade individer vid olika tidpunkter, den första tiden postnatalt, som barn prepubertalt och i vuxen ålder. Den har ett endokrinologiskt fokus där vi bla studerat hur insulin, tillväxtfaktorn IGF-I, IGF bärarprotein IGFBP-1 och fetthormonet leptin liksom insulin men även prolaktin förändrar sig hos dessa grupper över tid och i relation till tillväxt. Radiologiska studier av sjukhusvårdade COVID-19 patienter där vi bla studerat njurfunktion efter intravenös kontrast. Sedan maj 2021 huvudhandledare till thoraxradiolog Ann-Mari Svensson. Binjuretrauma är ett annat forskningsintresse.  

Tidigare forskningsstöd/bidrag från

Hedlunds stiftelse, Svenska Läkarsällskapet, Kronprinsessans Lovisas forskningsfond, Allmänna BB:s minnesfond, Magnus Bergvalls stiftelse, Stiftelsen Samariten, Herman Svenssons fond, Stiftelsen Sigurd och Elsa Goiljes fond, Karin Sandquist resestipendier, Sigvard och Marianne Bernadottes fond, Karolinska Institutets resefond.

Pedagogiska meriter

Undervisning inom vetenskaplig radiologi för ST-läkare och basal radiologi för AT-läkare. Undervisar för medicine studenter termin 2 avsnittet den ”Friska människan” och knuten till mentorsprogrammet KI.