Om mig

Jag är lektor i fysioterapi och docent i äldreforskning vid Karolinska Institutet (KI). Jag är också fysioterapeut på Karolinska Universitetssjukhuset och vice projektledare för den svenska nationella studien om åldrande och vård på Kungsholmen (SNAC-K: http://www.snac-k.se). Jag disputerade i fysioterapi vid KI. Därefter gjorde jag min postdoktorutbildning först vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och sedan vid Aging Research Center, KI.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om fysisk funktion/funktionsnedsättningar, hälsoeffekter av långvarigt stillasittande och skadliga fallolyckor bland äldre. Målsättningar är att öka kunskapen om: 1) De komplexa interaktionerna mellan biologiska, demografiska och sociala faktorer, kroniska sjukdomar och livsstil som kan förklara utvecklingen av funktionshinder på äldre dagar. 2) Bestämningsfaktorer och konsekvenser av skadliga fallolyckor hos äldre personer. 3) Samband mellan långvarigt stillasittande och ohälsa bland äldre. Hur mycket kan man sitta utan att det påverkar hälsan?

Min forskning har finansierats med anslag från bl.a. Stockholms läns landsting, Vetenskapsrådet, Forte, Vårdalinstitutet och Forskningsskolan i vårdvetenskap (KI). Jag var WP-ledare i det EU-finansierade MPI-projektet (2014-2017: http://www.mpiage.eu/). Jag är huvudhandledare för två doktorander och en postdoktor och bihandledare för fyra doktorander.

Pedagogiska meriter

Jag har arrangerat och undervisat i flera kurser i fysioterapi, geriatrik och epidemiologi/folkhälsa. För närvarande är jag ansvarig för magisterkursen i demensvård för fysioterapeuter och arbetsterapeuter vid KI. Jag ansvarar också för en fristående multiprofessionell kurs om äldres hälsa. Vidare undervisar jag fysioterapeutstudenter i global hälsa, forskningsmetodik och geriatrisk fysioterapi. Jag har gått flera kurser i högskolepedagogik och ledarskap.

Akademiska priser och utmärkelser

Mottagare av Karolinapriset för föredömlig klinisk forskning 2015: https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2015/05/karolinaprise…