akahler_foto.jpg

Anna Kähler

Projektledare

Om mig

Projektledare vid KI Psychiatric Genomics Institute, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Jag arbetar som projektledare med genetisk och epidemiologisk forskning, med fokus på psykiska sjukdomar. Vi studerar genetiska och miljömässiga riskfaktorer baserat på storskaliga genetiska data, registerbaserade data från nationella hälsoregister, samt enkätinformation från studiedeltagare.

Forskningsbeskrivning

De huvudsakliga projekt jag arbetar med är:

S3 - Svenska schizofrenistudien

Omtanke2020 - Psykisk och allmän hälsa i Sverige under covid-19-pandemin

CoMorMent - Investigating comorbid mental ill-health and cardiovascular disease

COVIDMENT - Mental morbidity trajectories in COVID-19 across risk populations of five nations

 

Utbildning

2009 Doktor i psykiatrisk genetik, Institutionen för psykiatri, Oslo Universitet

2004 Civilingenjör teknisk biologi, Linköpings Tekniska Högskola