akahler_foto.jpg

Anna Kähler

Projektledare

Om mig

Projektledare vid KI Psychiatric Genomics Institute, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Jag arbetar som projektledare med genetisk forskning, med fokus på psykiatrisk genetik. Vi studerar genetiska och miljömässiga riskfaktorer baserat på storskaliga genetiska data i kombination med registerbaserade data från nationella hälsoregister.

Forskningsbeskrivning

De två huvudsakliga projekt jag arbetar med är:

Svenska schizofrenistudien - S3

Genomic Aggregation Project in Sweden - GAPS

Utbildning

2009 Doktor i psykiatrisk genetik, Institutionen för psykiatri, Oslo Universitet

2004 Civilingenjör teknisk biologi, Linköpings Tekniska Högskola

Loading bibliometrics...