anna_2.png

Anna Heinerö

HR-partner

HR-partner för:

-HERM
-Endokrinologi
-Infektion och hud
-MCC

Kontakta mig gärna på vår gemensamma HR-mail: hr@medh.ki.se

Om mig

 

Jag arbetar som HR-partner på Institutionen för Medicin, Huddinge och har ansvar för avdelningarna: 

  • HERM
  • Endokrinologi
  • Infektion och hud
  • MCC

Stöd till chefer  

Till mig kan du som chef vända dig för stöd gällande frågor som berör rekrytering, arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågeställningar, kompetensutveckling, ledarskap och konflikthantering m.fl. 

Stöd till medarbetare  

I övrigt kan du som är verksam vid MedH vända dig till mig om du har frågor om din anställning som t ex sjukdom, ledighet, löneutbetalning och förmåner etc.

 

Har du några HR-relaterade frågor är du välkommen att kontakta mig på vår gemensamma HR-mail: hr@medh.ki.se.

Utbildning

Jag har en kandidatexamen som personalvetare med huvudämne sociologi vid Stockholms Universitet.