Om mig

Jag är kursansvarig för examensarbete i medicin, termin 8, på läkarprogrammet här på KI. Studenterna skriver då ett självständigt individuellt projekt tillsammans med en handledare under en termin som granskas och examineras. Alla institutioner vid KI är involverade med handledare inom olika expertiser. Projekten spänner över kliniska, basvetenskapliga, epidemiologiska, systematic reviews, meta-analyser samt kvalitativa projekt.

Vid sidan om forskar jag om astma och allergi under graviditet samt hos barn. Vi försöker besvara vilka faktorer i arv och miljö som utgör orsaker och konsekvenser samt samsjuklighet för astma och allergi. Jag använder mig av populationsbaserade register, kliniska kohorter, tvilling-metoder, genetiska och molekylära data för att besvara mina forskningsfrågor.