Portrait of a brown-haired smiling woman

Anna Gutniak

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag är specialist i allmänmedicin med inriktning mot ungdomsmedicin. Inom ungdomsmedicin finns det många områden som är extra roliga och engagerande, till exempel patientdelaktighet, överföring, juridik, kommunikation, salutogen vård, folkhälsa och etik. Sexuell hälsa, våld/våldsutsatthet och hbtq-frågor samt suicidprevention är också ämnen som är ständigt närvarande inom ungdomsmedicinen.

På CLINTEC är jag som lärare och klinisk assistent delaktig i utformning och undervisning om dessa och andra generiska kompetenser på läkarprogrammet. Tillsammans bidrar de till att öka studenternas förmåga inom ämnet Professionell utveckling.

Kliniskt möter jag gärna unga patienter med problem inom psykosomatik, psykiatri och viktproblematik och arbetar nu på SIS behandlingshem för unga vuxna. Tidigare yrkeserfarenhett omfattar bland annat primärvård, skolhälsovård, medicinskt ledningsansvar på ungdomsmottagning samt Karolinska Universitetssjukhusets Överviktscentrum (specialistmottagning för fetma). 

Jag är delegat i UEMS (europeiska specialistläkarföreningen) ungdomsmedicinska arbetsgrupp och aktiv i styrelsen för Svensk förening för ungdomsmedicin, en delförening till Barnläkarföreningen.