Om mig

Jag är allmänkirurg och ST-läkare i barn- och ungdomskirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Detta innebär att mitt arbetsliv bjuder på både arbete med barn, kirurgi och forskning. Forskningstraditionen på min klinik är stark. Sedan våren 20020 är jag registrerad som doktorand med projektet Epidemiologiska och kliniska studier vid bukväggsdefekten Omfalocele. Omfalocele är en ovanlig medfödd missbildning som innebär att barnets tarm och ibland andra organ hernierar ut ur en defekt i naveln. Trots att missbildningen inte är helt kartlagd väljer över 50% av blivande föräldrar som väntar barn med omfalocele att göra abort.  I projektet kommer vi att använda oss av svenska nationella, omfattande hälsoregister med god täckningsgrad för att kartlägga omfalocele i Sverige och svara på frågor om hur vanligt förekommande det är, abortfrekvens, dödlighet, eventuella specifika riskfaktorer hos mammor, livskvalitet samt vilka andra samtidiga diagnoser barnen med omfalocele har och i vilken utsträckning. Syftet ar att få en bättre förståelse och insikt i diagnosen och därmed kunna erbjuda bättre prenatal rådgivning och bättre vård.