Om mig

Under perioden 2022-09-01 – 2024-02-29 arbetar jag som tillförordnad administrativ chef vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), Karolinska Institutet.

I rollen som tf. administrativ chef vid KI DS ingår jag i institutionsledningen och har det övergripande ansvaret för institutionens verksamhet i administrativt avseende. Jag leder arbetet vid institutionens centrala administration som består av ekonomi, HR, grund- och forskarutbildnings-administration, avtalsfrågor samt arkiv.

Min ordinarie anställning har jag vid Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, Karolinska Institutet (MWLC). MWLC är Karolinska Institutets forskningscenter i Hongkong. Som HR-specialist ingår jag i MWLC:s ledningsgrupp med ansvar för HR, löner och generell administration.