Photo of Anna-Clara Hollander

Anna-Clara Hollander

Senior forskare

Anna-Clara Hollander är docent och leg. psykolog och forskare och studerar hur sociala faktorer, tex migration, påverkar risken för psykisk ohälsa och suicid och användning av psykiatrisk vård.

Om mig

Jag är docent och leg. psykolog och disputerade 2013 i psykiatrisk epidemiologi. Numera är jag aktiv i forskargruppen EPICSS (Epidemiology of PsychIatric Conditions, Substance use and Social environment) (https://ki.se/en/gph/epidemiology-of-psychiatric-conditions-substance-u…). Innan jag började forska på Karolinska Institutet bodde och arbetade jag i Tadzjikistan 2006-2008 och undersökte PTSD och depression efter inbördeskriget där. Jag har även tillbringat tid som postdoc vid Division of Psychiatry, University College London.

Forskningsbeskrivning

Jag använder ofta hälso- och befolkningsregister för att studera hur sociala faktorer, tex migration, påverkar risken för psykisk ohälsa och suicid, men även psykiatrisk vårdkonsumtion hos utsatta grupper. Förutom den registerbaserade epidemiologin gör jag även fältepidemiologiska studier för att studera tex papperslösas hälsa och har även bedrivit valideringsstudier av diagnoser i hälsoregister. Jag genomför också interventionsstudier för att öka psykiatrisk vårdanvändning hos utrikesfödda se https://ki.se/gph/tidiga-insatser-for-nyanlanda-projekt-tina

Pedagogiska meriter

Jag undervisar och har undervisat i ämnen som hälsa hos utrikesfödda, psykisk hälsa globalt och hälsa och etnicitet på kandidat-, magister- och doktorandnivå vid Karolinska Institutet och har dessutom en 7,5 HP kurs om Evidensbaserad praktik inom folkhälsoarbete på Stockholms universitet .

Akademiska priser och utmärkelser

European Psychiatric Association Research Prize 2017 i kategorien “Biological correlates and treatments of mental disorders”.