Porträtt Anna Broberg

Anna Broberg

Samordnare

Kommunikationsstrateg inriktning organisation och varumärke.

Om mig

Kommunikationsstrateg - inriktning organisation och varumärke

Mitt arbete är inriktad på intern kommunikation med KI:s chefer och medarbetare som målgrupper. 

Jag arbetar för närvarande bl.a. med strategisk rådgivning till rådet för hållbar utveckling och koordinering av kommunikation kring KI-övergripande hållbarhetsaktiviteter, med implementeringen av KI:s uppdaterade grafiska profil och med etableringen av en tvärgrupp för medarbetarkommunikation.

Jag stödjer också utvecklingen av UF:s kommunikation, och utbildar inom kommunikation på KI:s chefs- och ledarskapsprogram. 

Utbildning

Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

Multimediaprogrammet pedagogik-teknik, Stockholms universitet.

Webbredaktörsutbildning för yrkesverksamma, Mittuniversitetet.