Porträtt Anna Broberg

Anna Broberg

Samordnare

Kommunikationsstrateg inriktning organisation och varumärke.

Om mig

Kommunikationsstrateg - inriktning organisation och varumärke

Mitt arbete är inriktat på intern kommunikation med KI:s chefer och medarbetare som målgrupper. För närvarande arbetar jag med universitetsledningens kommunikation samt flera universitetsövergripande utvecklingsarbeten och projekt.

Jag utbildar inom kommunikation på KI:s chefs- och ledarskapsprogram. 

För närvarande är jag tf. enhetschef för enheten för kommunikationssamordning och varumärke.

Utbildning

Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

Multimediaprogrammet pedagogik-teknik, Stockholms universitet.

Webbredaktörsutbildning för yrkesverksamma, Mittuniversitetet.