Om mig

Anna Backman arbetar som doktorand vid KI i samarbete med Habilitering & Hälsa, Stockholm. Arbetet innebär bland annat en utvärdering av det psykoedukativa internetbaserade programmet SCOPE för unga med autismspektrumtillstånd (AST) (se länk till höger).

Andra forskningsprojekt innebär en analys av funktionsnivån hos unga med AST, där könsskillnader mellan kvinnor, män och icke-binära kommer att undersökas.

Tidigare forskningsintressen har funnits inom området föräldrastöd vid ADHD samt exekutiva funktioner vid ADHD.  

Pedagogiska meriter

Anna undervisar masterstudenter i psykologi (psykologprogram) vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet.

 

Utbildning

Anna Backman är legitimerad psykolog.