Bild Anna

Anna Backman

Om mig

Anna Backman är Med. Dr. och legitimerad psykolog. Avhandlingsarbetet inkluderade en utvärdering av det psykoedukativa internetbaserade programmet SCOPE för unga med autismspektrumtillstånd (AST) (se länkar till höger). Avhandlingen inkluderade en analys av självrapporterad funktionsnivån och livskvalitet hos unga med AST. Länk till avhandling nedanför.

Tidigare forskningsintressen har funnits inom området behandlingsinsatser för vuxna med autism, föräldrastöd vid ADHD samt exekutiva funktioner vid ADHD.

 

Pedagogiska meriter

Anna undervisar masterstudenter i psykologi (psykologprogram) vid Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet.

 

Utbildning

Anna Backman är legitimerad psykolog.