Om mig

Jag är legitimerad operationssjuksköterska med en doktorsexamen i medicinsk vetenskap och disputerade 2013.

Jag arbetar på KI SÖS som biträdande lektor i vårdvetenskap och är även studierektor för specialistsjuksköterskeprogrammet inom operationssjukvård.

Jag har uppdrag åt Södersjukhuset, Vo Specialistvård som Kliniska Forskningsledare med övergripande FoUUi-ansvar samt arbetar  på Sårcentrum Södersjukhuset som FoUU-ledare med forskning och utbildning inom sårområdet, och är i klinisk tjänst framförallt vid arbete med de kirurgiska ingreppen som genomförs på operationssal på Sårcentrum.

Forskningsbeskrivning

  • INFECT: Långtidsuppföljning av patienter drabbade av nekrotiserande fascit, samt deras närstående. Intervjustudie samt enkätstudie om livskvalitet efter att ha drabbats av denna sjukdom. Detta är en spin-off studie från den stora europeiska INFECT-studien och är ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
  • Wound-QoL: Översättning och validering av ett sårspecifikt livskvalitetsinstrument. Genomförs på Sårcentrum
  • Amputationsstudien: Behandlingsresultat och komplikationer i samband med kärlkirurgi samt patienternas upplevelse av att ha blivit amputerade. Bihandledare till doktorand Eva Torbjörnsson på Vo Kirurgi, Södersjukhuset.
Loading bibliometrics...