Anki foto

Ann-Christin Eliasson

Senior forskare

Om mig

Senior Professor Ann-Christin Eliasson, leg arbetsterapeut.
 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsfält är barn med funktionshinder. Ett huvudområde är riktat mot utveckling av hand funktion hos barn med cerebral pares. Utmaningen är hur vi kan förbättra träningsmetoderna för denna barngrupp och förstå vilka faktorer som påverkar utvecklingen. För att kunna svara på dessa frågor forskar vi på behandlingsinsatser, utvecklingsperspektiv och instrumentutveckling.