Svenska

Ann-Charlott Docherty Skogh

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag arbetar som plastikkirurg i Stockholm sedan 20 år tillbaka. Jag blev färdig specialist i plastikkirurgi 2000 efter specialistutbildning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, och har varit verksam som specialist och sedan som överläkare i plastikkirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2001. 2006 blev jag sektionsansvarig för den mikrokirurgiska verksamheten på kliniken. Sektionen ansvarade för mikrokirurgisk rekonstruktion efter trauma, tumörresektioner inom huvud-hals regionen, bröstrekonstruktion och nedre extremitetsrekonstruktioner både avseende mjukdels- och benrekonstruktion.  Sedan 2011 har jag huvudsakligen ägnat mig åt bröstrekonstruktion och lymfatisk mikrokirurgi. Sedan 2017 arbetar jag som överläkare på Bröstcentrum, VO Kirurgi, på Södersjukhuset. Jag är ordförande i Svensk Förening för Rekonstruktiv Mikrokirurgi sedan 2015.

Forskningsbeskrivning

Min forskning vid Karolinska Institutet fokuserade inledningsvis på kraniofacial benrekonstruktion med Bone Morphogenetic Protein, (BMP-2), i kombination med mikrokirurgisk teknik för vävnadsförflyttning. Jag skrev min avhandling vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi i samarbete med Institutionen för Materialkemi på Ångströmlaboratoriet i Uppsala och Institutionen för Kliniska vetenskaper, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Titeln för avhandlingen var ”Craniofacial bone reconstruction with Bone Morphogenetic Protein-2” och innehöll både prekliniska och kliniska studier. Efter avhandlingsarbetet har jag inriktat min forskning mot mikrokirurgi och bröstrekonstruktion. Sedan jag började på Bröstcentrum på Södersjukhuset har forskningen breddats och inkluderar nu även projekt inom bröstcancerforskning i kombination med olika typer av bröstrekonstruktion.

Pågående projekt

  • Effekter av neoadjuvant cytostatika – påverkan på sentinel node och rekonstruktionsresultat vid omedelbar bröstrekonstruktion

Behandling med neoadjuvant cytostatika har ökat i frekvens under de senaste 20 åren. Neoadjuvant cytostatika används främst vid lokalt avancerad bröstcancer och orsakar systemisk påverkan hos såväl normala celler som cancerceller. I detta projekt vill vi undersöka hur neoadjuvant cytostatika påverkar rekonstruktionsresultatet vid omedelbar bröstrekonstruktion med implantat genom studier av Stockholm Breast Reconstruction Database. Det är en databas under uppbyggnad där samtliga patienter i Stockholmsområdet som rekonstruerats mellan 2005 och 2015 ingår. Jana de Boniface är ansvarig för databasen, och i projektet ingår Dhirar Ansarei som doktorand, Linda Zetterlund, Johan Hartman och jag som handledare, samtliga anknutna till Institutionen för klinisk forskning och utbildning respektive Institutionen för Onkologi och Patologi, KI. I projektet ingår även studier av molekylära och prognostiska faktorer vid neoadjuvant behandlad bröstcancer med koppling till sentinel node.

  • Hur påverkas livskvalitet och bröstrekonstruktionsresultat med DIEP- och LD-rekonstruktion långsiktigt efter föregående strålbehandling?

Långtidsuppföljning av en grupp bröstcanceropererade patienter som opererats med DIEP-lambå respektive LD-lambå efter genomgången strålbehandling. Samarbete mellan Armin Assareh, Universitetssjukhuset i Örebro, Martin Halle och Åsa Edsander-Nord, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi och Anna Lindegren och jag, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, KI.

  • Påverkas det onkologiska resultatet och livskvaliteten av olika typer av bröstrekonstruktion efter bröstcancer?

Studier av återfall i bröstcancer efter DIEP-rekonstruktion och socioekonomiska faktorers inverkan på val av rekonstruktionsmetod och överlevnad i bröstcancer. Doktorandprojekt med Hannah Adam som doktorand vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi med Jana de Boniface som huvudhandledare och Jan Frisell och jag som bihandledare.

Publikationer

Evaluation and selection of lower limb lymphedema patients for lymphaticovenular anastomosis: A prospective study. Kristiansen M, Halle M, Pignatti M, Skogh AD. Injury. 2020 Feb 22. pii: S0020-1383(20)30184-4. doi: 10.1016/j.injury.2020.02.110.

Risk of recurrence and death in patients with breast cancer after delayed deep inferior epigastric perforator flap reconstruction. Adam H, Docherty Skogh AC, Edsander Nord Å, Schultz I, Gahm J, Hall P, Frisell J, Halle M, de Boniface J. Br J Surg. 2018 Oct; 105(11):1435–1445.

Improved Head and Neck Free Flap Outcome-Effects of a Treatment Protocol Adjustment from Pre- to Postoperative Radiotherapy. Halle M, Eriksson BO, Docherty Skogh AC, Sommar P, Hammarstedt L, Gahm C. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2017 Mar 30;5(3): e1253

Breast free flap complications related to haematoma formation - do the risks of multiple antithrombotics outweigh the benefits today? Halle M, Docherty Skogh AC, Friberg A, Edsander-Nord Å. J Plast Surg Hand Surg. 2016 Aug; 50(4):197-201

Composite orbital reconstruction using the vascularized segmentalized osteo-fascio-cutaneous fibula flap. Lundgren TK, Pignatti M, Halle M, Boscaini G, Skogh AC, Luigi C, De Santis G. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2016 Feb; 69(2):255–61

Effects of a formalized collaboration between plastic and orthopedic surgeons in severe extremity trauma patients: A retrospective study. Sommar P, Granberg Y, Halle M, Skogh AC, Lundgren KT, Jansson KÅ. J Trauma Manag Outcomes. 2015 Apr 15; 9:3.

Vascular complications after radiotherapy in head and neck free flap reconstruction: Clinical outcome related to vascular biology. Tall J, Björklund TC, Skogh AC, Arnander C, Halle M. Ann Plast Surg. 2015 Sep; 75(3):309–15.

Development of a bioactive implant for repair and potential healing of cranial defects. Engstrand T, Kihlström L, Neovius E, Skogh AC, Lundgren TK, Jacobsson H, Bohlin J, Åberg J, Engqvist H. J Neurosurg. 2014 Jan; 120(1):273-7.

Variation in calvarial bone healing capacity: a clinical study on the effects of BMP-2-hydrogel or bone autograft treatments at different cranial locations. Skogh AC, Kihlström L, Neovius E, Persson C, Beckman MO, Engstrand T. J Craniofac Surg. 2013 Mar; 24(2):339–43.

Alveolar bone healing accompanied by severe swelling in cleft children treated with bone morphogenetic protein-2 delivered by hydrogel. Neovius E, Lemberger M, Docherty Skogh AC, Hilborn J, Engstrand T. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2013 Jan; 66(1):37-42.

Postmastectomy breast reconstruction in the irradiated breast: a comparative study of DIEP and latissimus dorsi flap outcome. Lindegren A, Halle M, Docherty Skogh AC, Edsander-Nord A. Plast Reconstr Surg. 2012 Jul; 130(1):10-18.

Bone morphogenetic protein-2 delivered by hyaluronan-based hydrogel induces massive bone formation and healing of cranial defects in minipigs. Docherty Skogh AC, Bergman K, Waern MJ, Ekman S, Hultenby K, Ossipov D, Hilborn J, Bowden T, Engstrand T. Plast Reconstr Surg. 2010 May; 125(5):1383-92.

Bone morphogenetic proteins in cranial reconstructions: clinical evaluation of heparin-chitosan as a carrier for BMP-2. Docherty Skogh AC, Engstrand T. Plast Reconstr Surg. 2009 Jun; 123(6):192e-3e.

A novel biodegradable delivery system for bone morphogenetic protein-2. Engstrand T, Veltheim R, Arnander C, Docherty Skogh AC, Westermark A, Ohlsson C, Adolfsson L, Larm O. Plast Reconstr Surg. 2008 Jun; 121(6):1920-8.

Three-dimensional technology and bone morphogenetic protein in frontal bone reconstruction. Arnander C, Westermark A, Veltheim R, Docherty Skogh AC, Hilborn J, Engstrand T. J Craniofac Surg.2006 Mar; 17(2):275-9.