Ann-Cathrin Hellström

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är dubbelspecialist (gynekologi/obstetrik 1984 och gynekologisk onkologi 1991) och arbetar sedan 1990 på Enheten för Gynekologisk Onkologi numera sektionen för Bröst-Gynonk-Sarkom vid Radiumhemmet och innehar en överläkartjänst sedan 2002. Jag disputerade december 1997 vid Institutionen för Onkologi /Patologi och blev docent maj 2001. Alltsedan 1990-talet har jag bedrivit aktiv translationell forskning i cell och molekylär biologi framförallt inom cervixcancer i samarbete med prof. Gert Auer och prof. Anders Zetterbergs forskargrupper. Sedan mitten av 2000 har jag tillsammans med prof. Sonia Andersson KK KS (huvudman för ALF-medel) och med. dr. Kristina Hellman Gynonkologiska enheten bildat en forskargrupp inom cervixcancer med fokus på prognostiska / prediktiva faktorer samt förbättrad diagnostik för denna tumörgrupp. Jag har drygt 40 publicerade arbeten, ett flertal posters, medförfattare till läroböcker – ”Gynekologisk onkologi” för läkare samt ”Lärobok för barnmorskor”. Under åren har jag innehaft FOU/ALF medel dels som huvudman dels som medsökande i flera projekt.

I kliniken har mitt huvudsakliga intresse fokuserats på cervixcancer som tumörgrupp samt strålbehandling som behandlingsmodell. Under åren har jag ansvarat för ett flertal utvecklingsprojekt inom strålbehandlingen. Med hjälp av ALF-medel (huvudman) har jag år 2011 implementerat 3D skräddarsydd brachybehandling vid cervixcancer. Alltsedan 2003 har jag aktivt arbetat för att införskaffa en MRT maskin till Radiumhemmet vilket slutligen lyckades sommaren 2013. Magnetkameran är nu i bruk och kommer ha stor betydelse för forskning framgent samt bl.a. kunna utnyttjas för våra patienter med cervixcancer som erhåller 3D skräddarsydd brachybehandling.

Loading bibliometrics...