Ann-Britt Wikström

Ann-Britt Wikström

Handläggare

Om mig

Personal- och studiehandläggare, främst för forskarstuderande vid institutionen.

I mitt arbete hjälper jag till med rekrytering och annonsering i Varbi och andra vanligt förekommande personalärenden.  

Registrerar studenter och utbildningspoäng i Ladok och är en av redaktörerna för institutionens webb med fokus på forskarutbildningen.

I mina arbetsuppgifter ingår även att administrera UBW och IDAC.

Har uppdraget som institutionens  Lika behandlingsombud.