Om mig

Ansvarsområden

 • Kontraktsansvarig
 • Ansvarar för samfinansiering
 • Ansvarar för upprättande av budgetmallar 
 • Ansvarar för granskning och godkännande av alla ansökningsbudgetar oavsett finansiär
 • Ansvarar för avtalsreskontran

Arbetsuppgifter i korthet

 • Löpande redovisning och ekonomi inklusive bokslutsarbete
 • Kontraktshantering
 • Samfinansiering: beräkning, underlag, hantering 
 • Granska och godkänna alla ansökningsbudgetar oavsett finansiär i enlighet med MEBs policies innan ansökan får gå iväg.
 • Rådgivning och/eller information till forskare inför ansökningar  (EU, NIH, mfl) gällande regler, budgetar mm.
 • Upprätta eller granska och godkänna ekonomiska redovisningar till nationella och internationella anslagsgivare.
 • Projektuppföljningar till alla forskare (ekonomi och personal)
 • Upprätta projektbudgetar efter beviljat anslag i samråd med forskaren.
 • Upprätta rekvisitioner till olika anslagsgivare.

Övrigt

 • Skyddsombud och arbetsplatsombud (SACO)

Utbildning

 • Ekonomi (företagsekonomi; redovisning I+II; ekonomistyrning; finansiell analys; finansiell styrning offentlig sektor; offentlig ekonomi – budgetering, redovisning, verksamhetsstyrning; personalekonomi) /75.0 p/
 • Statististik /45.0 p/
 • Juridik (juristlinjen år 1) /30.0 p/
 • Datalära och programmering I+II /15.0 p/
 • Affärsengelska /7.5 p/
 • Ledning, organisation, samverkan /7.5 p/