anja_igp8916.jpg

Anja Gebhardt

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad barnmorska och legitimerad sjuksköterska med ett stort intresse för kvinnors hälsa. Sedan januari 2016 är jag doktorand vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.

Forskningsbeskrivning

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag hälsa och lidande bland kvinnor med särskild fokus på moderskap. Min huvudhandledare är docent Maria Arman.

Utbildning

2014 Magisterexamen, Karolinska Institutet. Klinisk medicinsk vetenskap.

2010 Kandidatexamen, Sophiahemmet Högskola. Omvårdnadsvetenskap.