anita_berlin.jpg

Anita Berlin

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är docent och anknuten till forskning vid Sektionen för omvårdnad, Institutionen NVS. Min kliniska bakgrund är främst inom barnhälsovård.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är barnhälsovård (BHV). Fokus ligger på sjuksköterskans roll, uppdrag, kompetens, och föräldrarnas åsikter om den hälsovård som erbjuds deras barn. Min forskning har också fokus på olika aspekter av föräldraskap.  

Mitt avhandlingsarbete utforskade kulturell kompetens inom barnhälsovården, mötet mellan sjuksköterskan, utlandsfödda föräldrar och deras barn. I avhandlingsarbetet utvecklades ett utbildningsprogram i kulturell kompetens för sjuksköterskor inom barnhälsovård.

Min nuvarande forskning har fokus på föräldrastöd i grupp, ett forskningssamarbete med Institutionen för beteendevetenskap och lärande på  Linköpings Universitet. Vår forskning är finansierat av anslag från Vetenskapsrådet.

Mina andra pågående projekt är att utforska vad föräldraskap i ett nytt land innebär för invandrarföräldrar i Sverige samt att utvärdera en nystartad amningsmottagning i primärvård. 

I ett samarbete med en kollega har jag fått insikt om barn och föräldrars åsikter om hur det är att leva med HIV. Publikationen kan nås via länken: https://madridge.org/journal-of-aids/mja-1000111.pdf 

Pedagogiska meriter

Min ämneskompetens omfattar nationell och internationell folkhälsa, omvårdnad i primärhälsovård med specifik ämneskompetens inom barnsjukvård och barnhälsovård.

Utbildning

2018:Teaching and learning development project (pedagogik)

2017: Open Networked Learning (pedagogik)

2012: Forskarhandledarutbildning.

2011: Grundläggande Högskolepedagogik.

2010: Doktorsexamen.

2000: Medicine master i internationell folkhälsovetenskap.

1995: Diplom i Internationell Hälsa- och sjukvård med inriktning mot bistånd        och katastrofarbete.    

1983: Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.  

1978: Sjuksköterskeexamen.