Om mig

Jag är professor i obstetrik och gynekologi, med särskild inriktning på reproduktionsmedicin, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och överläkare med medicinskt ansvar för gynekologisk endokrinologi vid PO Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på störningar i reproduktionsförmågan och könsutvecklingen hos kvinnor. Det övergripande målet är att förbättra diagnos, fertilitet och långsiktig hälsa hos kvinnor med hård fysisk träning, fetma, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), primär ovariell insufficiens (POI) och påverkad könsutveckling (DSD). Forskningen är translationell från experimentella in vitro studier av endometriefunktion till randomiserade kontrollerade hormonbehandlingsstudier och populationbaserade epidemiologiska undersökningar som utförs i samarbete med nationella och internationella forskningsnätverk. Den kliniska forskningen utförs på Kvinnohälsan, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och den experimentella delen vid BioClinicum, Karolinska Institutet, Solna.

Pedagogiska meriter

Jag är kursansvarig för den studentvalda kursen (SVK) Kvinnor, könshormoner och fruktsamhet (7.5 hp) på Läkarprogrammet Karolinska Institutet. Jag är också kursansvarig för specialistutbildningskursen Reproduktionsendokrinologi och infertilitet, inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Jag har författat mer än 25 bokkapitel om kvinnor och idrott, polycystiskt ovariesyndrom, amenorré, aptitreglering och ätstörningar.

Utbildning

Läkarexamen, Karolinska Institutet 1984 Med dr, Institutionen för farmakologi, Karolinska Institutet 1989 Legitimerad läkare, Karolinska Institutet 1993 Docent i experimentell obstetrik och gynekologi 1995 Specialist i obstetrik och gynekologi 2000 Överläkare i obstetrik och gynekologi, ansvarig för gynekologisk endokrinologi sedan 2002 Professor i obstetrik och gynekologi, med särskild inriktning på reproduktionsmedicin, Karolinska Institutet 2007

Akademiska priser och utmärkelser

Konungens Serafimermedalj, 8: e storlek, 2018 SCIF:s stora forskningspris i idrottsvetenskap 2016 Livmedikus sedan 2009 Styrelseledamot i the International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE) Styrelseledamot i European Menopaus and Andropause Society (EMAS) Medicinsk rådgivare till International Association of Athletics Federations (IAAF) och Internationella olympiska kommittén (IOC) Officiell gynekolog för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Ledamot av fakultetsnämnden, Karolinska Institutet Studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet