Om mig

Jag handlägger  rekryteringsutskottets ärenden samt är samordnare för KIs rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare.

I mitt arbete ingår att stötta rekryteringsutskottet och institutioner inom lärarrekrytering; främst handläggning i ärenden avseende lektorer och professorer vid institutionerna IMM, MEB, MBB, MedS och Onk-Pat.