Om mig

Jag handlägger rekryteringsnämndens ärenden samt även ansökningar om docentur. 

I mitt arbete ingår att stötta rekryteringsnämnden och institutioner inom lärarrekrytering; främst handläggning i ärenden avseende lektorer och professorer vid institutionerna Dentmed, MedS och Onk-Pat.