Anette Lohmander

Anette Lohmander

Professor Emeritus/Emerita

Om mig

Utbildning: logopedexamen 1982, fil kandexamen (lingvistik och filosofi), 1983, doktorsexamen 1996, docent i logopedi 2003.

Akademisk titel: Professor förenad med befattning som logoped

Publikationer: 104 peer reviewed articles in international journals (1985-2021). Total citations: 1793 (without self-citations) of which the most cited publication accounts for 117 citations. H-index: 29 (Web of Science, December 2022).

Forskningsbeskrivning

Utforska prediktorer och möjligheter till förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomsten av senare talstörningar hos personer med gomspalt (kirurgiskt, audiologisk).

Tidig identifiering av prediktorer i joller för senare avvikelser i tal och kommunikation

Utveckla metoder för bedömning av strukturellt eller neurogent betingade tal- och kommunikationsstörningar.

Utveckla och utvärdera behandlingsmetoder för bestående tal- eller kommunikationsstörning relaterad till orofacial missbildning eller dysfunktion.

PROJEKT  

Tal vid LKG Scandcleftprojektet, Eurocran (European Collaboration on Craniofacial Anomalies) Timing Of Palatal Surgery in cleft palate (TOPS), Tidig Utveckling av Tal och Hörsel (TUTH)

Tidig utveckling och avvikelser i tal och språk – EDDiS (Early Development and Disorders in Speech/Language).

Utvärdering av logopedisk intervention för barn och ungdomar med kvarstående talstörning.

Pedagogiska meriter

Ledningsuppdrag: Programansvarig för logopedprogrammet vid Göteborgs universitet 2000-2008 och vid Karolinska Institutet 2009. Lärarrepresentant i styrelsen för utbildning, KI, 2012-2017. Grundutbildningsansvarig vid Institution CLINTEC 2017-2019.

BOK & TEST & BOKKAPITEL

Howard S, Lohmander A. (2011). Cleft Palate Speech: Assessment and Intervention. Wiley Publ, UK.

Lohmander A, Borell E, Henningsson G, Havstam C, & Persson C. (2015) SVANTE Svenskt artikulations- och nasalitets-test, Manual [In Swedish], (2 ed.). Lund: Studentlitteratur.

Friede H, Lilja J, Lohmander A. (2013) Two-stage palatal surgery with early veloplasty and delayed hard palate repair: A balanced view on speech and midfacial growth outcome. In: Berkowitz S (Ed). Cleft Lip and Palate. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany.  DOI 10.1007/978-3-642-30770-6_18.

Shaw WC, Semb G, Lohmander A. (2015) Clinical outcomes research and evidence-based practice. In: Loose J, Kirschner R (Eds). Comprehensive Cleft Care. Taylor & Francis Group, USA.

Lohmander A, Harding-Bell A. (2019) Speech with an oronasal opening in the hard or soft palate. In Case studies in cleft palate speech. Harding-Bell A (Ed). J&R Press Ltd.

INTERAKTIVA HEMSIDOR

PUMA (Praktisk Utbildning med MultimediaAnvändning) innehåller flera områden inom Logopedi. I ett kliniskt och pedagogiskt utvecklingsarbete utvecklas hemsidor för information, struktur och träning av talanalys av typiska talavvikelser vid LKG-spalt. För utbildning på grundnivå finns PUMA-LKG och inom klinisk utveckling och forskning "CLeft palate International SPeech Issues/CLISPI”.

 

Utbildning

Undervisning på logopedutbildningen: velofarynxfunktion och dysfunktion, LKG-relaterade talavvikelser. Examensarbeten i logopedi 30 hp; jag har handlett ett 50-tal. Handleder för närvarande 2.

Handledning på master- och forskarnivå: Jag har handlett 6 masterprojekt till examen och 15 doktorander till disputation (8 som huvudhandledare). Jag handleder för närvarande två doktorander varav en som huvudhandledare.

 

Akademiska priser och utmärkelser

Erhöll Medicinska föreningens i Göteborg pedagogiska pris "Pedalen" 1999.

The Berkowitz Award for the primary author of the article judged to be the best long-term outcomes study published in the Cleft Palate-Craniofacial Journal 2013. "Long-Term, Longitudinal Follow-Up of Individuals With Unilateral Cleft Lip and Palate After the Gothenburg Primary Early Veloplasty and Delayed Hard Palate Closure Protocol: Speech Outcome”, 2012;49(6).