Anette Lohmander

Anette Lohmander

Professor/logoped

Om mig

Utbildning: logopedexamen 1982, fil kandexamen (lingvistik och filosofi), 1983, doktorsexamen 1996, docent i logopedi 2003.

Akademisk titel: Professor förenad med befattning som logoped

Publikationer: 103 peer reviewed articles in international journals (1985-2021). Total citations: 1626 of which the most cited publication accounts for 107 citations. H-index: 29 (Web of Science, December 2021).

Forskningsbeskrivning

Utforska prediktorer och möjligheter till förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomsten av senare talstörningar hos personer med gomspalt (kirurgiskt, audiologisk).

Tidig identifiering av prediktorer i joller för senare avvikelser i tal och kommunikation

Utveckla metoder för bedömning av strukturellt eller neurogent betingade tal- och kommunikationsstörningar.

Utveckla och utvärdera behandlingsmetoder för bestående tal- eller kommunikationsstörning relaterad till orofacial missbildning eller dysfunktion.

PROJEKT-grupp: Tidig utveckling och avvikelser i tal och språk.  Subgrupper: Joller till Tal & Tal vid LKG Scandcleftprojektet, Eurocran (European Collaboration on Craniofacial Anomalies) Timing Of Palatal Surgery in cleft palate (TOPS), Jollerkoll/ Från joller till tal, Utvärdering av logopedisk intervention för barn och ungdomar med kvarstående talstörning.

Pedagogiska meriter

Ledningsuppdrag: Programansvarig för logopedprogrammet vid Göteborgs universitet 2000-2008 och vid Karolinska Institutet 2009. Lärarrepresentant i styrelsen för utbildning, KI, 2012-2017. Grundutbildningsansvarig vid Institution CLINTEC 2017-2019.

BOK & TEST & BOKKAPITEL

Howard S, Lohmander A. (2011). Cleft Palate Speech: Assessment and Intervention. Wiley Publ, UK.

Lohmander A, Borell E, Henningsson G, Havstam C, & Persson C. (2015) SVANTE Svenskt artikulations- och nasalitets-test, Manual [In Swedish], (2 ed.). Lund: Studentlitteratur.

Friede H, Lilja J, Lohmander A. (2013) Two-stage palatal surgery with early veloplasty and delayed hard palate repair: A balanced view on speech and midfacial growth outcome. In: Berkowitz S (Ed). Cleft Lip and Palate. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany.  DOI 10.1007/978-3-642-30770-6_18.

Shaw WC, Semb G, Lohmander A. (2015) Clinical outcomes research and evidence-based practice. In: Loose J, Kirschner R (Eds). Comprehensive Cleft Care. Taylor & Francis Group, USA.

Lohmander A, Harding-Bell A. (2019) Speech with an oronasal opening in the hard or soft palate. In Case studies in cleft palate speech. Harding-Bell A (Ed). J&R Press Ltd.

INTERAKTIVA HEMSIDOR

PUMA (Praktisk Utbildning med MultimediaAnvändning) innehåller flera områden inom Logopedi. I ett kliniskt och pedagogiskt utvecklingsarbete utvecklas hemsidor för information, struktur och träning av talanalys av typiska talavvikelser vid LKG-spalt. För utbildning på grundnivå finns PUMA-LKG och inom klinisk utveckling och forskning "CLeft palate International SPeech Issues/CLISPI”.

 

Utbildning

Aktuellt kursansvar: Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation (TÄJK), 3hp.

Undervisning på logopedutbildningen: velofarynxfunktion och dysfunktion Examensarbeten i logopedi 30 hp; jag har handlett ett 50-tal. Handleder för närvarande 3.

Handledning på master- och forskarnivå: Jag har handlett 6 masterprojekt till examen och 13 doktorander till disputation (8 som huvudhandledare). Jag handleder för närvarande fyra doktorander varav en som huvudhandledare.

 

Akademiska priser och utmärkelser

Erhöll Medicinska föreningens i Göteborg pedagogiska pris "Pedalen" 1999.

The Berkowitz Award for the primary author of the article judged to be the best long-term outcomes study published in the Cleft Palate-Craniofacial Journal 2013. "Long-Term, Longitudinal Follow-Up of Individuals With Unilateral Cleft Lip and Palate After the Gothenburg Primary Early Veloplasty and Delayed Hard Palate Closure Protocol: Speech Outcome”, 2012;49(6).