Andreas Malm

Doktorand

Om mig

Jag arbetar som psykolog på Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö. Sedan december 2015 är jag doktorand på Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) med placering på Sektionen för försäkringsmedicin, där jag ingår i forskargruppen ”Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor”. Jag är även knuten till Röda Korsets Högskola, där jag är en del av forskningsmiljön ”Resiliens och hälsofrämjande interventioner”.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt har titeln "Post-migration stress among adult and adolescent refugees". I projektet undersöks samband mellan levnadsvillkor i det nya hemlandet och psykisk hälsa bland vuxna och ungdomar med flyktingbakgrund. Jag är intresserad att se om och i så fall hur postmigratorisk stress påverkar symptom på PTSD, ångest och depression hos flyktingar med traumatiska upplevelser före och under flykten till Sverige. Inom projektet utvecklas en självskattningsskala för att mäta upplevelser av postmigratorisk stress.

 

I projektet genomförs två större enkätstudier; en bland nyanlända vuxna från Syrien, och en bland nyanlända barn och ungdomar från Afghanistan, Irak och Syrien.

Utbildning

Psykologexamen, Linköpings universite,t 2006

Loading bibliometrics...