Skip to main content

Om mig

Har arbetat heltid som legitimerad kiropraktor sedan 2002 med stort intresse för forskning och metodutveckling av den manuella medicinen med fokus på behandling och prevention av ländryggsmärta. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning berör förlopp och prevention av ländryggsmärta (LBP). Vi undersöker hur episoder av LBP definieras och mäts för att bättre kunna klassificera patienters förlopp. Ett annat område berör subgruppering av LBP patienter enligt psykologisk karakteristik för att undersöka hur patient populationer skiljer sig samt om det finns en koppling till utfall vid manuell behandling. Vidare utför vi en RCT med syfte att undersöka om manuell behandling är effektivt och kostnadseffektivt för att förindra/reducera återfall av LBP.  

Education

BSc (Human sciences) 2001, MSc (Chiropractic) 2002 från the Anglo-European College of Chiropractic, England

 

Loading bibliometrics...