Om mig

Jag heter Andreas Wallin, är legitimerad fysioterapeut med klinisk erfarenhet inom neurologisk rehabilitering. Har huvudsakligen arbetat med rehabilitering och träning för patienter med multipel skleros. Jag är doktorand vid Karolinska Institutet, och genomför min forskarutbildning inom forskarskolan i vårdvetenskap, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi. Mitt forskningsprojekt är specifikt riktat till personer med multipel skleros.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsprojekt handlar om balans och gångförmåga hos personer med multipel skleros (MS). Det övergripande målet med forskningsprojekt är att: förbättra balans- och gångförmåga hos personer med MS; minska fall och fallrisk; öka nivå av fysisk aktivitet, funktion och självständighet; samt att öka hälsorelaterad livskvalitet. Ett ytterligare mål är också att utforska om immunsystemets aktivitet hos personer med MS kan påverkas av det utmanande balansträningsprogrammet.

HiBalance – ett träningskoncept, som utvecklats inom forskargruppen för personer med Parkinsons sjukdom, som signifikant förbättrat målgruppens balans- och gångförmåga. HiBalance kombinerar balansträning med samtidiga kognitiva aktiviteter som utmanar förmågan till delad uppmärksamhet. I föreliggande projekt kommer HiBalance att anpassas och vidareutvecklas i syfte att förbättra gång-, balans- och aktivitetsförmåga specifikt för personer med MS.