Om mig

Jag läste läkarutbildningen vid Uppsala Universitet och gjorde min AT-tjänstgöring i Falun. Gör nu ett forskar ST-block där jag arbetar halvtid som ST-läkare i allmänmedicin på VC Norslund i Falun och doktorerar halvtid på Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om lungfunktionsnedsättning och kardiovaskulär sjukdom.

Pedagogiska meriter

Posterpresentation ERS i Paris 2018 och Barcelona 2022.

Akademiska priser och utmärkelser

Rydell A et al. Endothelial dysfunction is associated with impaired lung function in two independent community cohorts. Respiratory medicine 2018;143():123-128 

Rydell A et al. Plasma proteomics and lung function in four community-based cohorts Respiratory Medicine. Volume 176. January 2021. 106282.

Rosqvist F, Rydell A, Iggman D. The Effects of Foods on Blood Lipids in Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)—A Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Nutr., 16 December 2020.

Rydell, A.; Hellsten, M.; Lindow, M.; Iggman, D. Effectiveness of Written Dietary Advice for Improving Blood Lipids in Primary Care Adults—A Pragmatic Randomized Controlled Trial (MYDICLIN). Nutrients 2022, 14, 1022.

Rydell A, Nerpin E et al. Cardiovascular disease-linked plasma proteins are mainly associated with lung volume. Submitted manuscript.