Om mig

Jag läste läkarutbildningen vid Uppsala Universitet och gjorde min AT-tjänstgöring i Falun. Gör nu ett forskar ST-block där jag arbetar halvtid som ST-läkare i allmänmedicin på VC Norslund i Falun och doktorerar halvtid på Karolinska Institutet. Planen är att disputera juni i 2024 samt bli specialist kort därefter. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om lungfunktionsnedsättning och kardiovaskulär sjukdom.

Pedagogiska meriter

Posterpresentation ERS i Paris 2018 och Barcelona 2022.

Akademiska priser och utmärkelser

Rydell A et al. Endothelial dysfunction is associated with impaired lung function in two independent community cohorts. Respiratory medicine 2018;143():123-128 

Rydell A et al. Plasma proteomics and lung function in four community-based cohorts Respiratory Medicine. Volume 176. January 2021. 106282.

Rosqvist F, Rydell A, Iggman D. The Effects of Foods on Blood Lipids in Non-alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)—A Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Nutr., 16 December 2020.

Rydell, A.; Hellsten, M.; Lindow, M.; Iggman, D. Effectiveness of Written Dietary Advice for Improving Blood Lipids in Primary Care Adults—A Pragmatic Randomized Controlled Trial (MYDICLIN). Nutrients 2022, 14, 1022.

Rydell A, Nerpin E, Zhou X, Lind L, Lindberg E, Theorell Haglow J, et al. Cardiovascular disease-linked plasma proteins are mainly associated with lung volume. ERJ Open Res. 2023;9(2).

Rydell A, Janson C, Lisspers K, Yi-Ting Lin,  Ärnlöv J. FEV1 and FVC as Robust Risk Factors for Cardiovascular Disease and Mortality: Insights from a Large Population Study.

(Submitted manuscript)

Wändell P, Carlsson AC, Larsson A, Ärnlöv J, Ruge T, Rydell A. The C-reactive protein Albumin ratio in the UK Biobank.

(Submitted manuscript)