Andrea Porserud

Andrea Porserud

Postdoktorala studier

Om mig

Jag disputerade i juni 2022 vid KI med avhandlingen "Taking physical rehabilitation after abdominal cancer surgery further - by enhanced recovery and physical activity". Min kandidatexamen i sjukgymnastik tog jag vid Karolinska Institutet 2000, och min masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap år 2011, även den på Karolinska Institutet. Sedan 2001 har jag arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset, och främst inom slutenvården med personer som genomgår bukkirurgi på grund av en cancerdiagnos. Jag har sedan 2014 en tjänst som specialistsjukgymnast inom onkologi.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om fysisk rehabilitering efter bukkirurgi, framförallt vid urologisk cancer.

Mitt doktorandprojekt syftade till att utvärdera effekter av standardiserad mobilisering och rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer. Idag saknas en tydlig struktur för fysisk rehabilitering för dessa personer. Vi utvärderade en metod för att främja mobilisering på sjukhus, samt genomförbarheten av en intervention som består av tidig rehabilitering hos fysioterapeut i primärvård. Idag överlever alltfler personer som diagnosticerats med cancer. Dessa personer behöver få möjlighet att leva med god fysisk funktion och hälsorelaterad livskvalitet. Många som genomgår avancerad bukkirurgi på grund av cancer drabbas också av komplikationer, vilket förhoppningsvis kan minskas med hjälp av strukturerad fysisk rehabilitering.