Andrea Porserud

Andrea Porserud

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är doktorand vid sektionen för fysioterapi. Min kandidatexamen i sjukgymnastik tog jag vid Karolinska Institutet 2000, och min masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap år 2011, även den på Karolinska Institutet. Sedan 2001 har jag arbetat på Karolinska Universitetssjukhuset, och främst inom slutenvården med personer som genomgår bukkirurgi på grund av en cancerdiagnos. Jag har sedan 2014 en tjänst som specialistsjukgymnast inom onkologi.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt syftar till att utvärdera effekter av standardiserad mobilisering och rehabilitering efter bukkirurgi på grund av cancer. Idag saknas en tydlig struktur för fysisk rehabilitering för dessa personer. Vi utvärderar dels en metod för att främja mobilisering på sjukhus, samt en intervention som består av tidig rehabilitering hos fysioterapeut i primärvård. Idag överlever alltfler personer som diagnosticerats med cancer. Dessa personer behöver få möjlighet att leva med god fysisk funktion och hälsorelaterad livskvalitet. Många som genomgår avancerad bukkirurgi på grund av cancer drabbas också av komplikationer, vilket förhoppningsvis kan minskas med hjälp av strukturerad fysisk rehabilitering.