Andrea_Carmine_Belin_2021

Andrea Carmine Belin

Forskare

Forskningsbeskrivning

Syftet med vår forskning är att öka förståelsen av patofysiologin bakom neurologiska sjukdomar med fokus på huvudvärk, främst Hortons huvudvärk, genom att identifiera, karakterisera och modellera genetiska markörer inom det mänskliga genomet.

Loading bibliometrics...