Om mig

André Stark är professor i ortopedi sedan 2010 och ägnar sin kliniska vardag som ortopedkirurg vid Danderyds sjukhus åt dessa patienter, framför allt de mer komplicerade fallen. Det kan till exempel gälla omoperationer då protesen lossnat med åtföljande benförlust eller yngre patienter med medfödda missbildningar.

 

Forskningsbeskrivning

Brosksvikt i höft- och knäleder, artros, är den vanligaste orsaken till att patienten får en ny konstgjord led inopererad. Ibland uppstår komplikationer som att den konstgjorda leden lossnar och/eller att benet i anslutning till implantatet bryts ner. Det gäller därför att tidigt upptäcka patienter som befinner sig i riskzonen, graden av benförlust och mekanismerna bakom processen. Olika protesmaterial och förankringsmetoder spelar här en viss roll. André Stark har framför allt inriktat sin forskning på att studera dessa fenomen.