Profile photo Anders Wiberg

Anders Wiberg

Teamledare

Har övergripande ansvar för friskvårdens verksamhet. Är rådgivande vid frågor om hälsa med inriktning på fysisk aktivitet och träning.

Om mig

Jag är teamledare för friskvården som tillhör Kompetensförsörjningsenheten. Vårt uppdrag är att inspirera och främja en aktiv och hållbar livsstil, för att öka hälsa och välbefinnande hos studenter och anställda på KI. 

jag kan ge råd och stöd vid frågor om hälsa med inriktning på fysisk aktivitet, träning och stresshantering.