Anders Thorell, foto: Ulf Sirborn.

Anders Thorell

Professor/överläkare

Om mig

Anders Thorell är professor i kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS) sedan 1 december 2021. 

Han är utbildad vid Karolinska Institutet med läkarexamen 1989 och läkarlegitimation 1991, och disputerade vid samma lärosäte 1993. Åren 1998–1999 gästforskade han som postdoc vid Joslin Diabetes Center, Harvard University, USA. 1999 blev han docent vid KI. 

Som kliniker blev Thorell specialist i kirurgi 1995. 1995–98 var han specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 1998–1999 överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och sedan 1999 är han överläkare vid Ersta Sjukhus med 25 procents forskning i tjänsten. Han var adjungerad professor vid KI 2013–2021. 

Forskningsbeskrivning

Anders Thorells forskning handlar om att jämföra och utvärdera olika kirurgiska tekniker inom mag-tarmkirurgi i syfte att ta fram nya kliniska rekommendationer. Han har också intresserat sig för fetmakirurgi.