Om mig

Aktuella uppdrag inom Forskning och Utbildning

  • Grundutbildningsansvarig vid KISÖS
  • Kursansvarig för Klinisk medicin – inriktning kirurgi, Läkarprogrammet, KI
  • Forskningshandledare
  • Södersjukhusets representant i Utbildningsrådet
  • Styrelseledamot för International Medical Exchange program (IMEX)

Jag är i grunden kirurg, utbildad på Södersjukhuset, och numera verksam inom sektionen för Övre Gastrointestinal kirurgi och bukväggskirurgi på sjukhuset. Efter en bred kirurgisk utbildning med inriktning mot akut kirurgi och traumatologi specialiserade jag mig under 2010-talet inom avancerad endoskopi såsom endoskopiskt ultraljud och ERCP, vilket jag fortsatt driver parallellt med mitt uppdrag för KISÖS.

Forskningsbeskrivning

Med en doktorsexamen inom basvetenskap, en postdoc inom experimentell traumatologi och en mer senior forskarkarriär som PI för kliniska studier har jag en relativt bred erfarenhet av det medicinska forskningsfältet.  På senare år har jag emellertid, i linje med mitt stora utbildningsuppdrag och ambition förbättra den kliniska undervisningen, fokuserat på studier inom medicinsk pedagogik. Sammanfattningsvis syftar forskningen till att öka förståelsen för, och utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen. I ett aktuellt doktorandprojekt studerar vi effekterna av en lärandeaktivitet som syftar till att förbereda studenter för jourarbete – vi utforskar hur studentteamet på en interprofessionell utbildningsavdelning reagerar om vi på ett autentiskt sätt splittrar teamet under jourarbete, vilka effekter på lärandet det har och hur teamarbetet förändras. I ett parallellt arbete studerar vi möjligheter och utmaningar med interprofessionell handledning dvs handledning av studenter med ett annan profession än den egna. Detta med målet att skapa nya möjligheter till och förbättra det interprofessionella lärandet i Kis vårdutbildningar och i slutänden teamarbetet i vården. 

Finansiering:

  • ALF medel inom pedagogik
  • ALF medel inom medicin

Pedagogiska meriter

Jag sedan många år varit engagerad i den medicinska utbildningen vid KI, först som klinisk lärare, senare som kursansvarig på Läkarprogrammet och medlem i Programrådet och på senare år även som grundutbildningsansvarig på KISÖS. Sammanlagt har jag ca 30 veckors högskolepedagogisk utbildning. Parallellt med mina utbildningsuppdrag för KI har jag under några års tid varit studierektor för ST utbildningen i kirurgi på Södersjukhuset.

Även om jag är intresserad av hela spektrumet av medicinsk utbildning är mitt främsta fokus kliniska vetenskaper, särskilt verksamhetsförlagd utbildning. Jag är dedikerad till att förstå och förbättra arbetsplatsbaserat lärande, uni- och interprofessionellt. Följaktligen har jag varit involverad i ett stort antal förbättringsprojekt inom medicinsk pedagogik, senast som del av projektgruppen som tog fram det nya läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Jag har också en längre tid suttit i Curriculumkommittén för nya läkarprogrammet med ansvar för kliniska vetenskaper.

Akademiska priser och utmärkelser

Akademiska utmärkelser

  • Matts Halldin pris 2018
  • KIPRIME fellow 2023