Anders Sand

Anders Sand

Biträdande lektor

Om mig

Anställd som biträdande lektor i logopedi vid Enheten för logopedi (CLINTEC), Karolinska Institutet, sedan september 2021. Dessförinnan anställd som post doc vid samma enhet och innan det disputerade i psykologi 2016 vid Stockholm universitet.

Jag har samlat inspelade föreläsningar och seminarier om forskningsmetod, statistik och att lära sig den statistiska mjukvaran R på: https://docs.google.com/document/d/1LoCHKBLThKefBBR8uQ7ujNYLolFnwl-gti6…. Ni får gärna dela länken fritt med kollegor, men säga gärna att allt är ”work-in-progress” och att de bör höra av sig om något krånglar eller verkar felaktigt.

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga intresseområde är hur behandlingsinsatser bör utvärderas utifrån klinisk relevans och individdata i logopediska behandlingsstudier.

Jag ingår som medforskare, främst med kompetens i forskningsmetod och statistik, i olika forskningsområden vid enheten för logopedi, KI.

 1. Inom forskningsområdet Tidig utveckling och avvikelser i tal och språk hjälpte jag till med att utföra en systematisk översikt och metaanalys av logopediska behandlingsinsatser för personer födda med läpp-, käk- eller gomspalt. Jag är även medforskare i ett projekt om att screena tidiga språkavvikelser utifrån barns jollerdebut.
  • On the Benefits of Speech-Language Therapy for Individuals Born With Cleft Palate: A Systematic Review and Meta-Analysis of Individual Participant Data https://doi.org/10.1044/2021_JSLHR-21-00367
  • Asking parents about babbling at 10 months produced valid answers but did not predict language screening result 2 years later 10.1111/apa.16486
 2. Inom forskningsområdet Röstfunktion och röststörningar är jag medforskare i en internationell utvärdering av könsbekräftande feminiserande röstterapi för transkvinnor. Jag bidrar främst med kompetens gällande att utvärdera behandlingen med fokus på kliniskt relevanta effekter.
 3. Inom forskningsområdet Tal- och språkstörningar hos vuxna är jag bihandledare till doktorand Ineke Samson som undersöker påverkan av stamning på kvinnor och mäns livskvalitet och kommunikativa delaktighet.
  • A Cross-Sectional Investigation of the Impact of Stuttering on Swedish Females and Males in Childhood, Adolescence, and Young Adulthood 10.1044/2022_JSLHR-22-00043
 4. Inom forskningsområdet Tal- och språkstörning hos barn och ungdomar är jag medforskare i ett projekt för att utvärdera språkförskolor som behandling för barn med grav språkstörning. Jag är också medforskare i ett projekt om att utvärdera ett instrument som kan användas för att utreda barn med taldyspraxi.

Jag fungerar också som allmän resurs i forskningsmetod och statistik på enheten för logopedi (KI).

 

 • Publikationer: 17 peer reviewed articles in international journals (2011-2022). Total citations 210. H-index: 6.

Pedagogiska meriter

Stockholm universitets rektor nominerade mig, år 2016, till Stiftelsen Längmanska kulturfondens Franke-stipendium därför att jag på eget initiativ och med starkt engagemang bidrog till att utveckla medarbetare och studenters kunskaper och kompetenser i nya statistiska metoder och mjukvara genom seminarier och utveckling av undervisning på grund och avancerad nivå.

  Utbildning

  Jag har kursansvar för

  • Forskningsmetod och statistik inom logopedi och audiologi (7,5 hp), Fristående kurs på avancerad nivå
  • Statistik 1 (3 hp), T1 logopedprogrammet
  • Analys- och testmetodik (3 hp), T3 logopedprogrammet
  • Statistik 2 (4,5 hp), T4 logopedprogrammet
  • Forskningsmetodik (3 hp), T7 logopedprogrammet