Anders Sand

Anders Sand

Biträdande lektor

Om mig

Anställd som biträdande lektor i logopedi vid Enheten för logopedi (CLINTEC), Karolinska Institutet, sedan september 2021. Dessförinnan anställd som post doc vid samma enhet och innan det disputerade i psykologi 2016 vid Stockholm universitet.

Jag har samlat ett antal videoinspelningar av seminarier och föreläsningar om forskningsstatistik (se nedan för mer info), ett seminarium jag gärna vill nå ut med kan ni hitta här: https://drive.google.com/file/d/1vRjGnfDKyFxKTrJfalfKrbhg1p2VJ07R/view?… På seminariet vill jag separera på två olika frågor i forskningsstudier: (1) Är resultatet i studiens stickprov vetenskapligt intressant? och (2) Vad kan generaliseras från stickprovet?  Ett problem i många studier som förlitar sig på statistisk signifikansprövning är att forskarna blandar ihop de här två frågorna och tror att p-värdet handlar om vad som hände i deras stickprov. Det gör det inte. Den första frågan är inte en statistisk fråga. Det är en fråga som kräver domänkunskap och att man förstår studiekontexten och måtten som använts. Bara på den andra frågan kan statistiska modeller ibland hjälpa till att ringa in rimliga chansningar utifrån stickprovsresultatet. På seminariet tar jag en publicerad artikel som exempel och visar vad forskarna drog för slutsats utifrån sin signifikansprövning, och försöker förklara vad forskarna borde ha dragit för slutsats om de istället följde rekommendationen från the American Statistical Association om att strunta i p-värden och istället använda intervall-baserad estimerande statistik.

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga intresseområde är hur behandlingsinsatser bör utvärderas utifrån klinisk relevans och individdata i logopediska behandlingsstudier.

Jag ingår som medforskare, främst med kompetens i forskningsmetod och statistik, i olika forskningsområden vid enheten för logopedi, KI.

 1. Inom forskningsområdet Tidig utveckling och avvikelser i tal och språk hjälpte jag till med att utföra en systematisk översikt och metaanalys av logopediska behandlingsinsatser för personer födda med läpp-, käk- eller gomspalt. Jag är även medforskare i ett projekt om att screena tidiga språkavvikelser utifrån barns jollerdebut.
 2. Inom forskningsområdet Röstfunktion och röststörningar är jag medforskare i en internationell utvärdering av könsbekräftande feminiserande röstterapi för transkvinnor. Jag bidrar främst med kompetens gällande att utvärdera behandlingen med fokus på kliniskt relevanta effekter.
 3. Inom forskningsområdet Tal- och språkstörningar hos vuxna är jag bihandledare till doktorand Ineke Samson som undersöker påverkan av stamning på kvinnor och mäns livskvalitet och kommunikativa delaktighet.
  • Larger reported impact of stuttering in teenage females, compared to males – A comparison of teenagers’ result on Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES) https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2020.105822
 4. Inom forskningsområdet Tal- och språkstörning hos barn och ungdomar är jag medforskare i ett projekt för att utvärdera språkförskolor som behandling för barn med grav språkstörning. Jag är också medforskare i ett projekt om att utvärdera ett instrument som kan användas för att utreda barn med taldyspraxi.

Jag fungerar också som allmän resurs i forskningsmetod och statistik på enheten för logopedi (KI).

 

 • Publikationer: 12 peer reviewed articles in international journals (2011-2022). Total citations 151. H-index: (Web of Science, September 2021).

Pedagogiska meriter

Jag har samlat inspelade föreläsningar och seminarier om forskningsmetod, statistik och att lära sig den statistiska mjukvaran R på: https://docs.google.com/document/d/1LoCHKBLThKefBBR8uQ7ujNYLolFnwl-gti6…. Ni får gärna dela länken fritt med kollegor, men säga gärna att allt är ”work-in-progress” och att de bör höra av sig om något krånglar eller verkar felaktigt.

 

Stockholm universitets rektor nominerade mig, år 2016, till Stiftelsen Längmanska kulturfondens Franke-stipendium därför att jag på eget initiativ och med starkt engagemang bidrog till att utveckla medarbetare och studenters kunskaper och kompetenser i nya statistiska metoder och mjukvara genom seminarier och utveckling av undervisning på grund och avancerad nivå.

  Utbildning

  Jag har kursansvar för

  • Statistik 1 (3 hp), T1 logopedprogrammet
  • Analys- och testmetodik (3 hp), T3 logopedprogrammet
  • Statistik 2 (4,5 hp), T4 logopedprogrammet
  • Forskningsmetodik (3 hp), T7 logopedprogrammet
  • Forskningsmetod och statistik inom logopedi och audiologi (7,5 hp), Fristående kurs på avancerad nivå