Anders Sand

Anders Sand

Lektor, biträdande

Om mig

Inspelade seminarier och R workshops:

Anders Sand har samlat inspelade föreläsningar, seminarier, workshops och liknande om forskningsmetodik och statistik och för att lära sig R på https://docs.google.com/document/d/1LoCHKBLThKefBBR8uQ7ujNYLolFnwl-gti6svTgHLa0/edit?usp=sharing . Jag hoppas att materialet kan vara av nytta för någon! Ni får gärna dela länken fritt med kollegor, men säga gärna att allt är ”work-in-progress” och att de bör höra av sig om något krånglar eller verkar felaktigt.

 

Om Anders Sand:

Anders Sand är sedan september 2019 anställd som postdoktor vid Enheten för logopedi (CLINTEC), Karolinska Institutet. Han avslutade sin doktorsexamen i psykologi 2016 vid Stockholms universitet.

Anders Sand har arbetat inom många olika områden inom experimentell psykologi; använt elektroencefalografi för att studera uppmärksamhet och känslor, i psyko-akustik, och socialt beslutsfattande. I sin doktorsexamen fokuserade han på uppmärksamhet och psykofysik. Den gemensamma tråden (sedan hans kandidatexamen i teoretisk filosofi) har varit hans intresse för statistik och induktiva resonemang (t.ex. Bayesiansk inferens).

Efter att länge undervisat i forskningsmetod och statistik för logopedstudenter är Anders Sand nu anställd som postdoc vid enheten. Han fungerar främst som statistikrådgivare och är i den kapaciteten involverad i olika forskningsprojekt. Anders Sand är också en av de huvudsakliga forskarna i en systematisk granskning av evidensen för fördelarna med tal- och språkterapi för personer med läpp-, käk- eller gomspalt som har talstörningar.

Forskningsbeskrivning

Samson, I., Lindström, E., Sand, A., Herlitz, A., & Schalling, E. (2021). Larger reported impact of stuttering in teenage females, compared to males – A comparison of teenagers’ result on Overall Assessment of the Speaker’s Experience of Stuttering (OASES). Journal of Fluency Disorders, 67, 105822. https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2020.105822

Sand, A. (2020). A gentle reminder that mean does not imply modal behavior: Few are in‐group biased in minimal groups. Scandinavian Journal of Psychology, 61(6), 794–802. https://doi.org/10.1111/sjop.12662

Sand, A., & Nilsson, M. E. (2017). When Perception Trumps Reality: Perceived, Not Objective, Meaning of Primes Drives Stroop Priming. Psychological Science, 28(3), 346–355. https://doi.org/10.1177/0956797616684681

Sand, A., & Nilsson, M. E. (2016). Subliminal or not? Comparing null-hypothesis and Bayesian methods for testing subliminal priming. Consciousness and Cognition, 44, 29–40. https://doi.org/10.1016/j.concog.2016.06.012

Sand, A. (2016). Reversed Priming Effects May Be Driven by Misperception Rather than Subliminal Processing. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00198

Sand, A., & Nilsson, M. E. (2014). Asymmetric transfer of sound localization learning between indistinguishable interaural cues. Experimental Brain Research, 232(6), 1707–1716. https://doi.org/10.1007/s00221-014-3863-7

Wiens, S., Molapour, T., Overfeld, J., & Sand, A. (2012). High negative valence does not protect emotional event-related potentials from spatial inattention and perceptual load. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 12(1), 151–160. https://doi.org/10.3758/s13415-011-0072-8

Sand, A., & Wiens, S. (2011). Processing of unattended, simple negative pictures resists perceptual load: NeuroReport, 22(7), 348–352. https://doi.org/10.1097/WNR.0b013e3283463cb1

Wiens, S., Sand, A., Norberg, J., & Andersson, P. (2011). Emotional event-related potentials are reduced if negative pictures presented at fixation are unattended. Neuroscience Letters, 495(3), 178–182. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2011.03.042

Wiens, S., Sand, A., & Olofsson, J. K. (2011). Nonemotional features suppress early and enhance late emotional electrocortical responses to negative pictures. Biological Psychology, 86(1), 83–89. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2010.11.001

Loading bibliometrics...