Om mig

Anders Persson, PhD och MD, tog sin medicinska examen vid Karolinska Institutet, Medicinska fakulteten, Stockholm, Sverige 1985 och avslutade sin specialitetsröntgenutbildning 1992.

Sedan 2003 chef och medgrundare av Centrum för medicinsk vetenskap och visualisering (CMIV) och professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet. Gästprofessor, Clinical Science Intervention and Technology Karolinska Institutet Sverige 2014-2019 och som forskare från 2019. Han är överläkare i Radiologi vid Linköpings universitetssjukhus. CMIV bedriver fokuserad frontlinjeforskning inom multidisciplinära projekt som tillhandahåller lösningar på morgondagens kliniska problem. Uppdraget är att utveckla framtida metoder och verktyg för bildanalys och visualisering för tillämpningar inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning.

Forskningsbeskrivning

Anders Persson har arbetat inom området medicinsk bildtillämpning i över 30 år. För närvarande fokuserar hans forskning på algoritmer för specifika kliniska undersökningar (Dual Energy, Photon-Counting CT, flödessimuleringar och AI) främst inom det kardiovaskulära området. Han har varit gästprofessor vid Mayo-kliniken i USA, maj 2009. Under 2014 -2020 medlem i internationella rådgivande nämnden för fotonräknande datortomografi vid MAYO-kliniken. Han har >300 refererade tidskrifter och konferenspublikationer 2003-2020, >900 inbjudna föredrag och 12 bokkapitel.

Utbildning

Anders Persson, PhD och MD, tog sin medicinska examen vid Karolinska Institutet, Medicinska fakulteten, Stockholm, Sverige 1985 och avslutade sin specialitetsröntgenutbildning 1992.

Professor i medicinsk bildvetenskap sedan 2012.

Akademiska priser och utmärkelser

Flera internationella och nationella utmärkelser som H.M. Kings Gold Medal H.M. för särskild merit inom Medical Image Science Research, 2017, RSNA Cum Lade och Lennart Nilsson Award. Royal Photographic Society Award U.K. 2011, Athena-priset för bästa medicinska forskning i Sverige. Royal College Society Combined Scientific Gold Medal i Storbritannien. 2013. Prof. Erna Ebelings pris som främjar forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinteknik, utsedd av Läkarförbundets sektion för medicinteknik och fysik, 2021.