Image of Anders Kvanta. Foto by Stefan Zimmerman

Anders Kvanta

Professor/överläkare

Vi bedriver translationell forskning med syfte att utveckla nya behandlingar vid vanliga synhotande näthinnesjukdomar

Om mig

Professor i oftalmologi och kliniskt verksam som vitreoretinal kirurg

Forskningsbeskrivning

Vi bedriver experimentella som kliniska studier på ögats näthinna med syfte att utveckla nya och förbättrade behandlingar vid våra vanligaste näthinnesjukdomar som retinal degeneration, retinal ventrombos och diabetesretinopati. Projekten inkluderar molekylära och cellbiologiska studier, och prekliniska modeller för att identifiera molekyler av betydelse för patologisk kärlnybildning och celldöd och translationell utveckling av gen- och cellterapier med syfte att återställa förlorad syn. Vi leder en klinisk "first-in-human" genterapi studie på ärftlig näthinnedegeneration. I ett samarbetsprojekt använder vi differentierade embryonala stamceller för att ersätta döda näthinneceller där en klinisk "first-in-human" studie på avancerad makuladegeneration nu projekteras.