anders_kullgren.jpg

Anders Kullgren

Anknuten till Forskning

Forskningsbeskrivning

Forskningen inom trafikskadeprevention leds av professor Anders Kullgren, som är anknuten till Karolinska Institutet. Anders Kullgren är också forskningschef på försäkringsbolaget Folksam.

Syftet med forskningen är att kartlägga parametrar som påverkar risken att skadas i trafikolyckor. Projekten är till stor del baserade på trafikolycksdata från Folksam, där en viktig informationskälla är data från krockpulsmätare monterade i bilar, s k svarta lådor. De ger ovärderlig information om de krafter som påverkar en människa under krockögonblicket. Tillsammans med detaljerad information om personskador och om bilen och dess skyddssystem, analyseras de faktorer som påverkar risken att skadas samt skyddssystemens förmåga att skydda vid krock. Forskningen är också baserad på mer omfattande och mindre detaljerad olycksdata, såsom den nationella trafikolycksdatabasen STRADA. Dessa studier är mer av epidemiologisk art. 

Utbildning

Universitetsutbildning
Civilingenjör, Flygteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 1988.

Doktorstitel
Doktor, med. vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, 1998.
Forskningsområde: Personskadeprevention i vägtrafikolyckor.
Avhandlingstitel: Validity and Reliability of Vehicle Collision Data: Crash Pulse recorders for Impact Severity and Injury Risk Assessments in Real-Life Frontal Collisions.
Handledare: Åke Nygren och Claes Tingvall.

Post doc
“Post Doctoral Fellowship” vid Monash University Accident Research Centre, Melbourne, Australien, 1999-10-15 – 2000-04-14.

Docent
Docent vid Institutionen för Tillämpad Mekanik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 2002.

Professor
Professor i Trafiksäkerhet vid Institutionen för Tillämpad Mekanik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 2011.

Akademiska priser och utmärkelser

Utmärkelser

  • “Guldhunden” från företaget Cerberus, 1995. Varje år delar det Schweiziska företaget Cerberus ut ett säkerhetspris. Cerberus är en av de största tillverkarna av automatiska brandlarm. Folksams forskningsavdelning fick 1995 priset med motiveringen: “Safety improving research regarding injury risks in road traffic accidents”.
  • “Bertil Aldman Award - for outstanding contributions to the subject on impact biomechanics”, utdelat av International Research Council on the Biomechanics of Injury (IRCOBI), 2008.