Rektor Anders Hamsten

Anders Hamsten

Anknuten till Forskning

Om mig

Har sedan 1987 lett en egen forskargrupp vid KI. 1987-1990 finansierades tjänsten av Medicinska forskningsrådet och 19911997 av Hjärt-lungfonden.

Blev docent 1990 och professor 1999.

Föreståndare för Gustaf V:s forskningsinstitut 1993-2007 och 1999-2007 prefekt vid KI:s institution för medicin, Solna. 2007-2012 enhetschef vid samma institution.

Parallellt med forskningen har jag också arbetat som kliniker. Specialistutbildning i hjärtsjukdomar och internmedicin vid Danderyds sjukhus 1982-1986. 1987-2012 verksam som hjärtläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset; från 1997 som överläkare. 2004-2007 divisionsprefekt för Thorax kärldivision.

Medlem av Nobelförsamlingen vid KI sedan 2004. Förtroendeuppdrag för bland annat Konung Gustaf V:s 80-årsfond, Salus Ansvar Stiftelsen, Ragnar Söderbergs stiftelse och Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Forskningsbeskrivning

Jag forskar om hur åderförkalkning, ateroskleros, i hjärtats kranskärl uppkommer och hur den kan påverkas. De senaste åren har mycket av arbetet handlat om att i stora internationella samarbeten identifiera gener och biologiska mekanismer bakom kranskärlssjukdom. Fram till 2012 ledde jag ett sådant konsortium, PROCARDIS, bestående av åtta forskningscentrum i Sverige, Storbritannien, Italien, Tyskland, Frankrike och Spanien. De internationella samarbetena har lett till att jag åren 2007-2012 tillbringat 20 procent av sin arbetstid vid Wellcome Trust Centre for Human Genetics vid University of Oxford.

Parallellt med forskningen har jag arbetat som hjärtspecialist vid Karolinska universitetssjukhuset 1987-2012. 

Utbildning

Läkarexamen 1978 vid Karolinska Institutet, KI.

Disputerade 1986 med avhandlingen "Studies on myocardial infarction at young age".

Specialistutbildning i hjärtsjukdomar och internmedicin vid Danderyds sjukhus 1982-1986.

Blev docent 1990 och professor 1999.

Akademiska priser och utmärkelser

Bland annat bästa originalartikel 1986 av Scandinavian Society for Atherosclerosis Research samt att mottog universitetet i Frankfurts Friedrich Merz Prize 1997.