Foto Anders Gustafsson

Anders Gustafsson

Professor/övertandläkare

Om mig

Anders Gustafsson är prorektor vid KI från 17 februari 2020 och professor i parodontologi vid institutionen för odontologi samt dekan för forskning. Han genomförde både sin grundutbildning till tandläkare och avlade sin doktorsexamen vid Karolinska Institutet. År 2005 utnämndes han till professor och blev samtidigt chef för universitets enhet för parodontologi och tandhygienistutbildning.

Anders Gustafssons forskning handlar i huvudsak om sambandet mellan parodontit, tandlossning, och andra sjukdomar i kroppen, främst hjärtkärlsjukdom och diabetes. Han har publicerat över 90 vetenskapliga artiklar inom paradontologi och inflammation. Han har över 30 års erfarenhet av att utbilda studenter på tandläkare- och tandhygienistprogrammen och har handlett ett stort antal grundutbildnings- och masterstudenter samt doktorander.

Mellan år 2008 och 2011 var Anders Gustafsson prodekan för forskarutbildning. I januari 2012 blev han dekan för forskarutbildning,  juli 2016 valdes han till dekan för forskning och är sedan januari 2019 vice rektor för forskning. 

Utmaningar de närmaste åren

KI står inför många svåra utmaningar de närmaste åren, de tre viktigaste tycker jag är jämställdhetsintegrering, resursfördelning och samverkan med SLL.

När det gäller jämställdhetsintegrering så har KI en stor förbättringspotential. Det gäller allt från ren diskriminering till professors rekryteringar. Vi behöver ett långsiktigt förändringsarbete- inte akuta åtgärder för att nå upp till ett rekryteringsmål för professorer. Vi måste vara beredda att avsätta nödvändiga resurser för detta förändringsarbete.

Resursfördelning och hyra – KI är ett universitet och ska så vara. Alla delar av KI måste få samma förutsättningar att fortsätta sin verksamhet, under förutsättning att den är av hög kvalitet. KI har gjort fantastiska satsningar på infrastruktur för experimentell forskning. Det vore paradoxalt och mycket olyckligt om dessa satsningar leder till stora kostnader att den experimentella forskningen blir lidande och faktiskt minskar. Därför måste resursfördelning och hyreskostnader genomlysas noggrant. Jag tror att gemensamma satsningar på stora core-faciliteter av typen elektronmikroskopi och imaging är nödvändiga och effektiva men vi måste hitta ett ekonomiskt hållbart sätt att driva dem.

Samverkan med SLL är absolut central för den kliniska forskningen och undervisningen. De snabba förändringarna i vårdlandskapet kommer att sätta vår samverkansorganisation på svåra prov de kommande åren. För att klara dessa prövningar måste samverkan fungera bättre än den gör idag.