anders_ekbom_hogupplost.png

Anders Ekbom

Professor

Om mig

Jag är professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Beskrivning av forskningsområde

Uppkomst och effekter av inflammation

Etiologi med tyngdpunkt på tidiga exponeringar för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), MS och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Långtidseffekter för mortalitet, cancer, hjärt-kärlsjukdomar och graviditetsutfall vid inflammatoriska processer såsom IBD, MS, reumatoid artrit, SLE, celiaki, hepatit och PSC.

Effekter av antiinflammatorisk terapi vid inflammatorisk terapi, särskilt risken för lymfom och gastrointestinal cancer där förskrivningsregistret är ett nytt verktyg.

Perinatala och tidiga exponeringars betydelse för senare sjuklighet

Med hjälp av arkivdata sedan sent 1800-tal samt Medicinska födelseregistret har ett flertal studier genomförts och planeras genomföras där graviditeten det perinatala förloppets långtidseffekter för senare sjuklighet såsom cancer, hjärt- kärlsjukdom, ortopediska samt autoimmuna sjukdomar.

Familjär historia och sjukdom

Med hjälp av flergenerationsregistret genomförs ett flertal studier där interaktionen mellan familjär historia för skilda sjukdomar påverkar naturalhistorien för sjukdomen som sådan.

Finansiering

VR Cancerfonden Hjärt- lungfonden US Army

Fem utvalda publikationer

Perinatal risk factors for ischemic heart disease: disentangling the roles of birth weight and preterm birth. Kaijser M, Bonamy AK, Akre O, Cnattingius S, Granath F, Norman M, et al Circulation 2008 Jan;117(3):405-10

Celiac disease and risk of adverse fetal outcome: a population-based cohort study. Ludvigsson JF, Montgomery SM, Ekbom A Gastroenterology 2005 Aug;129(2):454-63

Caloric restriction and incidence of breast cancer. Michels KB, Ekbom A JAMA 2004 Mar;291(10):1226-30

Appendectomy and protection against ulcerative colitis. Andersson RE, Olaison G, Tysk C, Ekbom A N. Engl. J. Med. 2001 Mar;344(11):808-14

Colorectal cancer rates among first-degree relatives of patients with inflammatory bowel disease: a population-based cohort study. Askling J, Dickman PW, Karlén P, Broström O, Lapidus A, Löfberg R, et al Lancet 2001 Jan;357(9252):262-6