ander-bjorkman-news_0.jpg

Anders Björkman

Professor Emeritus/Emerita

Forskningsbeskrivning

Jag har i min forskning ägnat mig åt utmaningar med att förbättra diagnos, behandling och kontroll av Plasmodium falsiparum malaria.

Förbättra diagnos, behandling och kontroll/eliminering av Plasmodium falciparum Malaria

Ett viktigt mål har kontinuerligt varit att tillämpa ny biomedicinsk teknik för att svara på parasitologiska, kliniska och epidemiologiska forskningsfrågor. Det innebär studier av diagnostisk teknik och malariaterapier och studier om möjlig utveckling och urval av olika genetiska parasitförändringar som potentiellt kan associeras med resistens mot upptäckt, diagnos och / eller behandling av P. falciparum.

Ett övergripande syfte är att ta itu med forskningsfrågan "är det möjligt att eliminera malaria från en hög endemisk region, typisk för Afrika söder om Sahara?"

Projekt

  • New strategies for malaria control - aiming at elimination in Zanzibar
  • Modern artemisinin-based combination drugs against malaria - malaria drugs and evolution of resistance
  • New tools and strategies for malaria diagnosis

Samarbeten

  • Zanzibar Malaria Control Program, Zanzibar Ministry of Health and Social Welfare, Tanzania
  • Muhimbili University for Health and Allied Sciences, Dar es Salaam, Tanzania
  • Malaria Research and Training Center, University of Bamako, Mali

Doktorsavhandlingar

2013

2011

2010

2009

2008

Licentiatavhandlingar

2009

Debattartiklar