Skip to main content

Om mig

Leg. Läkare, Doktorand

Forskningsbeskrivning

Utvärdering och förbättring av metoder vid kirurgisk handläggning av explosions- och skottskador

Syftet med detta doktorandprojekt är att generera ny kunskap kring kirurgisk handläggning av explosions- och skottskador genom att studera olika aspekter av sårläkning i en krigs-kontext.

 

Handledare

Huvudhandledare: Johan von Schreeb

Bihandledare: Jonas Malmstedt

Bihandledare: Kalle Lundgren

Mentor: Louis Riddez

 

Affilieringar

Kunskapscentrum för Katastrofmedicin, KI

Kärlkirurgiska forskargruppen, KI SÖS

Loading bibliometrics...