Skip to main content
andreas_alga.jpg

Andreas Älgå

Om mig

Leg. Läkare, Medicine Doktor

Forskningsbeskrivning

Utvärdering och förbättring av metoder vid kirurgisk handläggning av explosions- och skottskador

Syftet med detta projekt är att generera ny kunskap kring kirurgisk handläggning av explosions- och skottskador genom att studera olika aspekter av sårläkning i en krigs-kontext.

 

Affilieringar

Kunskapscentrum för Katastrofmedicin, KI

Kärlkirurgiska forskargruppen, KI SÖS

Loading bibliometrics...