Anda Gliga

Anda Gliga

Forskningsspecialist

Om mig

Jag är biträdande lektor i toxikologi på Institutet för Miljömedicin. Min forskning är inriktad på att förstå mekanismer för partikeltoxicitet. Vi har pågående projekt kring följande typer av partiklar:

  • Svetspartiklar
  • Partiklar som genereras vid förbränning av förnybara bränslen som biodiesel
  • Partiklar som genereras från förbränning av fasta bränslen av relevans för Afrika
  • Brandemissionspartiklar från nya "gröna" material

I min forskning kombinerar jag in vitro-modeller, bioinformatik och molekylära epidemiologiska metoder.

Jag är även lärare, handledare och kursledare inom Masterprogrammet i toxikologi, samt facklig representant (Saco-S) på IMM.