Skip to main content

Ann Almqvist

Ekonomisamordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Ansvarsområden

 • Kontraktsansvarig
 • Ansvarar för samfinansiering

 • Ansvarar för upprättande av budgetmallar och generella budgetmotiveringar till alla anslagsgivare

 • Ansvarar för granskning och godkännande av alla ansökningsbudgetar

 • Ansvarar för avtalsreskontran

Arbetsuppgifter i korthet

 • Löpande redovisning och ekonomi inklusive bokslutsarbete
 • Kontraktshantering
 • Samfinansiering: beräkning, underlag, hantering
 • Granskning och godkännande av alla ansökningsbudgetar

 • Rådgivning och/eller information till forskare inför ansökningar gällande regler, budgetar mm.

 • Upprätta eller granska ekonomiska redovisningar till nationella och internationella anslagsgivare.
 • Projektuppföljningar till alla forskare (ekonomi och personal)
 • Upprätta projektbudgetar
 • Upprätta rekvisitioner till olika anslagsgivare

Övrigt

 • Skyddsombud och arbetsplatsombud (ST)
Loading bibliometrics...