Amina Samuelsson

Amina Samuelsson

Utbildningsadministratör

Om mig

Jag arbetar med utbildning på grund- och avancerad nivå.

Bland annat innefattar mitt arbete registrering och rapportering i Ladok, administrera och publicera kurswebbsidor i Ping Pong, Canvas, uppdatera kursplaner i Selma och boka lokaler i TimeEdit.

Utbildning

  • Journalist