Ami Bylund

Ami Bylund

Anknuten till Forskning

Om mig

Hej! Jag är legitimerad sjuksköterska och doktor i vårdvetenskap. Jag är anställd som postdoktor inom forskningsgruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) på Medical Management Center som studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. För närvarande arbetar jag med forskning 25% KI och undervisning 80% på Sophiahemmets högskola.

Forskning

Som forskare ingår jag i forskningsprogrammet " Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård"(PIF). I programmet är jag bl.a. projektledare för en studie om unga personer som lever med reumatism uppfattning av samvård och stöd i egenvård av hälso- och sjukvården samt  en studie om hälso- och sjukvårdspersonals uppfattning av spetspatienters kompetenser och involvering i vårdprocessen. Ingår även i ett forskningssamarbete med Örebro universitet om återhämtningsprocessen efter obesitas kirurgi.

 

Undervisning

Är engagerad i undervisning i kurser komplexa sjukdomstillstånd 9 hp, och omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd 10,5 hp, T6 samt kurserna behandling och omvårdnad vid somatiska sjukdomar T3 , 

Har tidigare varit  engagerad i uppdragsutbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1 och 2 (30 hp+30 hp) som leder till en magisterexamen inom ämnet Medical Management samt är kontaktlärare i kursen Ledarskap 4,5 hp inom sjuksköterskeutbildningen  på KI. 

Har arbetat som forskningssjuksköterska inom kirurgi med inriktning mot mag- och tarm sjukdomar samt som projektkoordinator för att implementera och utvärdera effekterna av personcentrerad vård på anestesi- och kirurgkliniken, Ersta sjukhus, Stockholm. 

 

Forskningsbeskrivning

Publikationslista 

Bylund, A. (2013). Creating a New Sense of We-ness: Family Functioning in Relation to Gastric Bypass Surgery. Bariatric Surgical Practice and Patient Care, 8(4), 152–160. https://doi.org/10.1089/bari.2013.0008

Bylund, A. (2016). Assessment of family functioning: evaluation of the General Functioning Scale in a Swedish Bariatric Sample. In Scandinavian Journal of Caring Sciences (Vol. 30, Issue 3, p. 614–).

Bylund, A. (2017). Stabilizing family life after gastric bypass surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 12(1), 1325674–1325674. https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1325674

 

Medförfattare

Håkanson, L. (2019). Comparison of Laparoscopic 270° Posterior Partial Fundoplication vs Total Fundoplication for the Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease: A Randomized Clinical Trial. JAMA Surgery, 154(6), 479–486. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2019.0047

Sundbom, H. (2017). Substantial Decrease in Comorbidity 5 Years After Gastric Bypass: A Population-based Study From the Scandinavian Obesity Surgery Registry. Annals of Surgery, 265(6), 1166–1171. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001920

Stenberg, S. (2014). Early Complications After Laparoscopic Gastric Bypass Surgery: Results From the Scandinavian Obesity Surgery Registry. Annals of Surgery, 260(6), 1040–1047. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000000431

 

Utbildning

Legitimerad sjuksköterska, Blekinge Internationella högskola, 1998

Magisterexamen Omvårdnad, Ersta Sköndal Högskola, 2007

Good Clincial Practice, 2004, 2015

Filosofie doktor, Hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, 2017

Högskolepedagogik, Karolinska Institutet, 7,5 hp, 2020

Forskarhandledarutbildning, 1,5 hp, 2021

Loading bibliometrics...