Om mig

Sedan februari 2015 är jag doktorand på sektionen för klinisk geriatrik. Mina handledare är Anne Ekdahl, Lars-Olof Wahlund och Anne-Marie Boström. Jag arbetar även som ST-läkare på Danderydsgeriatriken och varvar således forskning med kliniskt arbete. Jag är ansluten till den nationella forskarskolan i åldrande och hälsa, SWEAH, sedan januari 2017.  

Forskningsbeskrivning

Det övergripande temat för min forskning är åldersskörhet - frailty. Jag undersöker hur omhändertagande baserat på Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) i öppenvård påverkar skörhetsgraden hos äldre, multisjuka individer. Framöver kommer min forskning inriktas på hur man i sjukvården kan identifiera äldre drabbade av ålderskörhet.

Utbildning

Läkarexamen 2007