Amanda Skog Andreasson

Amanda Skog-Andreasson

Projektsamordnare

Om mig

Jag är civilekonom i grunden och tog min doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet 2013. Jag har sedan dess haft olika koordinators- och projektledarroller både inom och utanför KI. På KI har jag bl.a. arbetat med forskningsprojekt inom hjärtsjukdomar hos barn och som Alliance Manager för partnerskapet mellan Karolinska Institutet och MSD.

Jag arbetar nu som projekt- och ekonomisamordnare i professor Marie Wahren-Herlenius forskargrupp vid Institutionen för Medicin Solna.

Utbildning

Doctoral Degree (PhD) in Medical Science, Karolinska Institutet  (2013)

MSc. in Business Administration and Economics, Uppsala University (2011)