Amanda Skog Andreasson

Amanda Skog-Andreasson

Projektsamordnare

Om mig

Jag tog min doktorsexamen vid Karolinska Institutet 2013 och har sedan dess haft olika koordinators- och projektledarroller både inom och utanför KI.

Jag arbetar nu som projekt- och ekonomisamordnare i professor Marie Wahren- Herlenius forskargrupp vid Institutionen för Medicin Solna och även som Alliance Manager för partnerskapet mellan Karolinska Institutet och MSD.

Utbildning

Doctoral Degree (PhD) in Medical Science, Karolinska Institutet  (2013)

MSc. in Business Administration and Economics, Uppsala University (2011)