amanda_klein_webb.jpg

Amanda Klein

Forskningssamordnare

* Forskningssamordnare vid Centrum för Innovativ Medicin (CIMED) & Styrgruppen för Odontologisk Forskning (SOF)
* Samordnare för Centre for Bioinformatics and Biostatistics (CBB)

Om mig

Jag arbetar som forskningssamordnare vid Centrum för Innovativ Medicin (CIMED). Jag arbetar också deltid för Centre for Bioinformatics and Biostatistics (CBB) och för Styrgruppen för Odontologisk Forskning.  

 

Forskningsbeskrivning

Jag har arbetat som forskare inom akademin i tio år. Min forskning handlade om genreglerande mekanismer vid fetma och vid typ 2 diabetes. 

Utbildning

PhD i medicin 2011 Karolinska Institutet

MSc i molekylärbiologi 2006 Lunds Universitet