Om mig

Jag är biträdande lektor i Global Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter, och barnmorska vid Karolinska Universitetssjukhuset där jag arbetar med abortvård. Jag har en master i Global Hälsa och min doktorsavhandling fokuserade på tillgång till och kvalitet på vård efter abort i Uganda, med fokus på unga kvinnor och ämnen som ”task sharing”, barnmorskans profession, reproduktiv autonomi och respektfull vård https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46753.

Som postdoktor fortsatte jag att fokusera på dessa ämnen i olika miljöer, inklusive Uganda där vi har en pågående randomiserad studie, och började arbeta mer mot ”self-managed abortion”. Min nuvarande forskning ligger främst inom området Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter med fokus på att förbättra tillgången till och kvaliteten på abort och preventivmedel. Bland annat är jag projektledare för ett forskningsprojekt i Argentina med fokus på ”self-managed abortion” och reproduktiv autonomi, som vi genomför tillsammans med CEDES och CREP i Argentina, WHO, Genève och RIVM i Nederländerna. Dessutom har jag ett särskilt intresse för implementeringsforskning och har studerat implementeringsprocesser relaterade till telemedicin för medicinsk abort i Colombia och Sydafrika. Jag leder för närvarande processutvärderingen för projektet QUALI-DEC (https://www.qualidec.com/en/home-en/) vid institutionen för Global Folkhälsa. Jag använder både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik och har arbetat med ett flertal systematiska översikter som konsult för WHO, och genom min anställning vid KI.

Forskningsbeskrivning

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8115-5503

Pedagogiska meriter

Jag undervisar på barnmorskeprogram och master program i Global Hälsa samt handleder master studenters uppsatser och doktorander. 

Utbildning

PhD, RNM, MSc