Om mig

Jag är postdoktor och barnmorska. Jag forskar inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med fokus på abort och preventivmedel i låg-och medelinkomstländer. Min avhandling handlade om tillgång till och kvalitet på post abortvård i Uganda. Jag använder mig av både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik.

Utbildning

PhD, RNM, MSc